Startpagina
Stuur een prentbriefkaart
Scheveningen na 1813
Scheveningen Bad na 1945
 
Masterplan Scheveningen Kust
Denkrichting B&W
Gevelverbeterplannen
Reacties op PlanMer en Concept Masterplan Scheveningen Kust
Masterplan aangenomen
 
Atlantikwall Museum
Spectaculaire Architectuur
Downgraden Scheveningen Bad
Bezoekersonderzoek
Programma Samenspraak
Vragen aan de Gemeente
Verwervingsstrategieën
Wetten en regels
Onrechtmatige overheidsdaad
Geruchten
Uitgaan en overlast
Reacties van bewoners
 
De grote 4 in Scheveningen
600 Hotelkamers
3 Theaters
Het Palace Plein
Aquadome
Wintertuin
Fietsvoetveerpont
Alternatief voor Slopen
De Pier
 
Lijnen Pleinen Sferen
Haagse Slopers
Wethouder Norder
De Jerde Slopersplannen
Plannen Scheveningen - Kust
Plannen Scheveningen - Bad
Visie Scheveningen - Bad 2020
Plan Scheveningen - Bad 2020
Plannen Scheveningen - Dorp
Plannen Scheveningen - Haven
Plannen Boulevard
Plannen Strand
Verkeersplannen
GSBO
Haagse Economie
Leisure Nota
Marketing
Tijdbesteding 2020
 
Links
Over de Website
Contact
    Samenspraak en tegenspraak

In de Discussienota Masterplan Scheveningen - Kust staan een aantal economische cijfers over de economische teruggang in Scheveningen en het vernieuwingspakket van 600 hotelkamers en 20 000 vierkante meter ofwel 3 theaters van elk 700 stoelen.

Over deze cijfers heb ik enkele vragen gesteld aan de gemeente.
Tevens heb ik gevraagd om een kopie van het contract met Jerde.
In de antwoorden over economische teruggang worden enkele bronnen genoemd, die ik nog niet heb kunnen vinden. Daar zal ik nog om vragen. De publikatie op internet van het KSA-rapport is toegezegd.
Mochten de antwoorden vragen oproepen bij uzelf, aarzel dan niet om vragen te stellen aan
scheveningen-kust@dso.denhaag.nl

De antwoorden en reacties kunt u downloaden en bestuderen.

Het ZKA-rapport is beschikbaar.
Zoals de projectmanager Ronald Jansen in een samenspraak bijeenkomst zei, is de Nota van Uitgangspunten in sterke mate gebaseerd op dit rapport.

Het ZKA-rtapport is gepubliceerd in december 2006 en het onderzoeksbureau heeft cijfers tot en met 2005 gebruikt.

Door het uit elkaar spatten van de internetzeepbel begin 2001 ontstond een lichte wereldwijde crisis, die versterkt werd door de aanslagen in de V.S. van 11 september 2001. Ook de oorlog in Irak 2003 heeft nog invloed uitgeoefend op de economie.
Die economische crisis duurde tot in 2004. Van deze crisis heeft de horeca in heel Nederland last gehad in die periode. Daarna werd het beter en vooral 2006 en 2007 zijn goede jaren geweest voor de horeca in Nederland, dus ook in Scheveningen. Cijfers zijn voor iedereen openbaar en te bekijken nop de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.De plannen voor Scheveningen zijn door DSO gemaakt in 2007 en daardoor hebben ze de economische groeicijfers van 2006 en 2007 niet kunnen meenemen. De periode waarnaar zij verwijzen had betrekking op een wereldwijde economische crisis aan het begin van deze eeuw.
Op het eerste gezicht heeft KZA een interessant onderzoeksrapport van 70 pagina's gemaakt. Het is de moeite waard om te bestuderen.

Eindrapport ZKA.pdfReactie op de antwoorden van de heer Jansen van DSO over de staat van de economie in Scheveningen - Bad
In de antwoorden van DSO wordt verwezen naar onderzoeksrapporten van BRO, Strabo, ERA en STR Travel. Deze rapporten zijn niet te vinden op de websites van de gemeente Den Haag.
Ik heb geschreven, dat ik de door DSO gebruikte rapporten graag wil ontvangen en bestuderen.
U kunt de PDF's downloaden en gebruiken voor de themabijeenkomst over Economische impulsen op maandag 2 of woensdag 4 maart.

Reactie op antwoorden van DSO
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6

Antwoorden van de gemeente Den Haag
Joris Weismuller van de Haagse Stadspartij heeft een aantal vragen gesteld aan B&W over de economie cijfers van Scheveningen Bad.
Antwoorden op vragen van Joris Weismuller over economie in Scheveningen Bad
Antwoorden op vragen over economische teruggang van Scheveningen Bad
Antwoorden op de vraag over het contract met The Jerde Partnership
Antwoorden op de vragen over de kosten-batenanalyses van 3 theaters en 600 hotelkamers.

Vragen aan scheveningen-kust@dso.denhaag.nl

Verzoek om een Kosten-Baten anaylse voor 3 nieuwe Theaters
Ik heb mij opgegeven voor de samenspraak bijeenkomst: Economische impulsen.
In de Nota Uitgangspunten staat, dat de gemeenteraad van Den Haag voor Scheveningen Bad 600 nieuwe hotelkamers heeft vastgesteld.
In het kader van de discussie over Economische impulsen zou ik graag een kosten-baten analyse voor de 600 nieuwe hotelkamers willen ontvangen.
Of een vernieuwing ook in de toekomst economische perspectieven biedt kan alleen maar blijken uit een gedegen kosten-baten analyse.
Mochten de investeringskosten en de te verwachten exploitatiekosten hoger uitvallen, dan de te verwachten baten, dan worden de 600 nieuwe hotelkamers een economische molensteen om de nek van Scheveningen Bad.
Kunt u mij laten weten wanneer ik een kosten-baten analyse tegemoet kan zien.


Verzoek om een Kosten-Baten anaylse voor 600 nieuwe hotelkamers
Ik heb mij opgegeven voor de samenspraak bijeenkomst: Economische impulsen.
In de Nota Uitgangspunten staat, dat de gemeenteraad van Den Haag voor Scheveningen Bad 600 nieuwe hotelkamers heeft vastgesteld.
In het kader van de discussie over Economische impulsen zou ik graag een kosten-baten analyse voor de 600 nieuwe hotelkamers willen ontvangen.
Of een vernieuwing ook in de toekomst economische perspectieven biedt kan alleen maar blijken uit een gedegen kosten-baten analyse.
Mochten de investeringskosten en de te verwachten exploitatiekosten hoger uitvallen, dan de te verwachten baten, dan worden de 600 nieuwe hotelkamers een economische molensteen om de nek van Scheveningen Bad.
Kunt u mij laten weten wanneer ik een kosten-baten analyse tegemoet kan zien.


Als u dezelfde vragen hebt aan de gemeente Den Haag, kunt u de teksten copieëren en als uw vraag sturen naar: scheveningen-kust@dso.denhaag.nl

De kleurige brochures, die de gemeente Den Haag heeft laten maken voor de roepen een aantal vragen op.
In de Samenspraakvragen voor Scheveningen - Bad vraagt de gemeente NIET of de bewoners en ondernemers ideeën hebben om Scheveningen -Bad in 2020 economisch gezond te houden, maar WEL om het aantrekkelijk te maken.
Een duidelijke economische onderbouwing van plannen is niet te vinden, daarom heb ik de gemeente enkele vragen gesteld.
Dat mag ook, volgens de samenspraak brochure.
Aarzel niet om ook vragen te stellen aan de gemeente en stuur de vragen naar het e-mail adres: scheveningen-kust@dso.denhaag.nl
Aarzel niet om dezelfde vragen ook te stellen, dan worden het vragen van méér dan 1 persoon.

Vragen aan DSO, Den Haag
Verzoek om informatie over de opdracht aan The Jerde Partnership
Verzoek om bronnenmateriaal