Startpagina
Stuur een prentbriefkaart
Scheveningen na 1813
Scheveningen Bad na 1945
 
Masterplan Scheveningen Kust
Denkrichting B&W
Gevelverbeterplannen
Reacties op PlanMer en Concept Masterplan Scheveningen Kust
Masterplan aangenomen
 
Atlantikwall Museum
Spectaculaire Architectuur
Downgraden Scheveningen Bad
Bezoekersonderzoek
Programma Samenspraak
Vragen aan de Gemeente
Verwervingsstrategieën
Wetten en regels
Onrechtmatige overheidsdaad
Geruchten
Uitgaan en overlast
Reacties van bewoners
 
De grote 4 in Scheveningen
600 Hotelkamers
3 Theaters
Het Palace Plein
Aquadome
Wintertuin
Fietsvoetveerpont
Alternatief voor Slopen
De Pier
 
Lijnen Pleinen Sferen
Haagse Slopers
Wethouder Norder
De Jerde Slopersplannen
Plannen Scheveningen - Kust
Plannen Scheveningen - Bad
Visie Scheveningen - Bad 2020
Plan Scheveningen - Bad 2020
Plannen Scheveningen - Dorp
Plannen Scheveningen - Haven
Plannen Boulevard
Plannen Strand
Verkeersplannen
GSBO
Haagse Economie
Leisure Nota
Marketing
Tijdbesteding 2020
 
Links
Over de Website
Contact
   

Plannen van de Gemeente Den Haag m.b.t. Scheveningen - Kust

Dit is het download-overzicht van informatie over gemeentelijke plannen met Scheveningen Bad, de kuststrook, de boulevard en de haven.

In de Nota Uitgangspunten Scheveningen - Kust staat de visie, die het gemeentebestuur gebruikt voor haar plannen in Scheveningen Bad.
Houdt in gedachten, dat in deze Nota Uitgangspunten alleen maar de economische gegevens tot november 2007 gebruikt kunnen zijn. De Nota is immers besproken in de vergadering van B&W van 11 december 2007, aangenomen en doorgestuurd naar de gemeenteraad.

De Nota van Uitgangspunten Scheveningen - Kust is op 11 december 2007 besproken in de vergadering van B&W.
De discussie was geheim, zoals in het verslag staat
a Nota van Uitgangspunten Masterplan Scheveningen Kust
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet j o art. 10 lid 2 sub b WOB DSO/2007.3599
Besluit
Conform.
b Nota van Uitgangspunten Masterplan Scheveningen Kust
Geheimhouding o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet j o art. 10 lid 2 sub b WOB DSO/2007.3600
Besluit
Conform

Samenvattend komt B&W tot de conclusie:
"De consultatie op de Nota van Uitgangspunten masterplan Scheveningen kust heeft een aantal mondelinge en een twintigtal schriftelijke reacties opgeleverd. In grote lijnen hebben bewoners en ondernemers van Scheveningen het ruimtelijk concept omarmd, maar wordt de haalbaarheid betwijfeld. Op basis van deze reacties (consulten en opmerkingen) doe ik u een voorstel tot aanpassing van de Nota van Uitgangspunten."

Kijk naar een filmpje op YouTube over de winter in Scheveningen van 1929

Scheveningen - Kust

Notitie Rijkwijdte en Detailniveau, Planmer Masterplan Scheveningen Kust, februari 2009
Planning procedures Masterplan
Discussienota Masterplan Scheveningen - Kust, 11 december 2008
Persbericht over Discussienota Scheveningen - Kust van burgemeester en wethouders voor samenspraak Scheveningen 11 december 2008
Scheveningen Bad Site Utilization Study van The Jerde Partnership, 14 september 2008
Notulen vergadering gemeenteraad 14 februari 2008
Maatschappelijke kosten-baten analyse boulevard Scheveningen, december 2007
Nota van Uitgangspunten Scheveningen - Kust, 11 december 2007
Raadsvoorstel Nota Uitgangspunten Scheveningen Kust, 11 december 2007
Verslagvergadering B&W, 11 december 2007
Concept Nota van Uitgangspunten Scheveningen-kust2007.pdf
Vier modellen verkeersplan Scheveningen Kust
Achtergronddocument bij Nota van Uitgangspunten
Rapportage Consultatie over Nota Uitgangspunten
Stuctuurvisie Den Haag 2020, Wéreldstad aan Zee Scheveningen, maart 2006
Masterplan Scheveningen - Kuststrook Overzichtsrapportage 2001 - 2005, februari 2006
Wereldstad aan Zee. Structuurvisie Den Haag 2020, juni 2005
Masterplan Scheveningen-Kuststrook 2001 -2010, september 2001

Strandbeleid
Reactie raadsvoorstel
Ontwerpbestemmingsplan.pdf
Reactie op nota strandbeleid 2008.pdf
Concept nota strandbeleid 2008.pdf
Adviesplatform Scheveningen.pdf

Visies Boulevard
Concept Nota van Uitgangspunten Scheveningen-kust uitgangspunten2007.pdf
Voortgangsrapportagefeb2006.pdf
Nieuweboulevard.ppt
Voorkeursalternatief.pdf
Hoofdlijnenvisie.pdf

Scheveningen - Haven, Parel aan Zee
Havenkwartier Noord
Voorstudie discussienota, Scheveningen - Kust, december 2008

Planningmasterplan.pdf
Planhaven juni2007.pdf

Commentaar Bewonerorganisaties op:
Nota van Uitgangspunten Scheveningen - Kust, 8 januari 2008