Startpagina
Stuur een prentbriefkaart
Scheveningen na 1813
Scheveningen Bad na 1945
 
Masterplan Scheveningen Kust
Denkrichting B&W
Gevelverbeterplannen
Reacties op PlanMer en Concept Masterplan Scheveningen Kust
Masterplan aangenomen
 
Atlantikwall Museum
Spectaculaire Architectuur
Downgraden Scheveningen Bad
Bezoekersonderzoek
Programma Samenspraak
Vragen aan de Gemeente
Verwervingsstrategieën
Wetten en regels
Onrechtmatige overheidsdaad
Geruchten
Uitgaan en overlast
Reacties van bewoners
 
De grote 4 in Scheveningen
600 Hotelkamers
3 Theaters
Het Palace Plein
Aquadome
Wintertuin
Fietsvoetveerpont
Alternatief voor Slopen
De Pier
 
Lijnen Pleinen Sferen
Haagse Slopers
Wethouder Norder
De Jerde Slopersplannen
Plannen Scheveningen - Kust
Plannen Scheveningen - Bad
Visie Scheveningen - Bad 2020
Plan Scheveningen - Bad 2020
Plannen Scheveningen - Dorp
Plannen Scheveningen - Haven
Plannen Boulevard
Plannen Strand
Verkeersplannen
GSBO
Haagse Economie
Leisure Nota
Marketing
Tijdbesteding 2020
 
Links
Over de Website
Contact
   

Plannen voor Scheveningen - Haven

Tijdens de openbare vergadering van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening van 6 maart 2010, sprak wethouder Norder over 2000 zitplaatsen in de concertzaal en 500 000 bezoekers voor het POPEXPERIENCE in Scheveningen Haven.
Al die bezoekers moeten met Randstadrail 11, bus 23 en in een heleboel auto's in de haven aankomen en weggaan.
Wethouder Norder verwees naar de brief aan SRO van 10 maart 2009 over dit onderwerp.

Brief van B&W aan voorzitter SRO, 10 maart 2009
Visiepresentatie B&W talud schiereiland Dr. Lelykade, 10 maart 2009

'Popexperience' in Scheveningse haven
Onderzoek levensvatbaarheidHet college van burgemeester en wethouders ziet kansen voor een ëPopexperience í in de Scheveningse haven. De komende maanden wordt de levensvatbaarheid van dit plan onderzocht. De 'Popexperience' is een initiatief van de Stichting Nationaal Popmuseum die in 2004 is opgericht door een aantal actieve Hagenaars, waaronder cabaretier en schrijver Sjaak Bral.

PoPmuseum
De stichting wil op het schiereiland tussen de Eerste en Tweede Haven in Scheveningen een complex bouwen dat ruimte biedt aan een popmuseum, een poppodium, oefenruimten, een hotel en horeca.

PoPstad
Volgens wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen) past de ëPopexperience í uitstekend bij Den Haag als Popstad. Ook de architectonische uitwerking was voor het college reden dit idee voorrang te geven boven andere ingediende plannen. "Maar hoe aansprekend ook, er zijn nog wel cruciale vragen te beantwoorden wat betreft de financiële onderbouwing, de bereikbaarheid en de commerciële levensvatbaarheid van het beoogde complex," aldus wethouder Norder. In het haalbaarheidsonderzoek kijkt de gemeente samen met de stichting nader naar de financiële onderbouwing van het voorstel. Bovendien moet de bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer gegarandeerd kunnen worden. Daarnaast zijn er voor de verschillende commerciële onderdelen van het complex huurders nodig, zoals voor het hotel, de concertzaal en de horeca. Op de beoogde locatie is nu nog de werkplaats van Stichting De Trix gevestigd. Hier doen werkloze jongeren in een werkervaringproject ervaring op met bijvoorbeeld het renoveren van historische boten. Gezien de waarde van dit project kijkt de gemeente samen met de stichting De Trix naar een alternatieve locatie in de haven.

Definitief Besluit
Het komende najaar neemt het college een definitief besluit over de bestemming van de locatie.

Bron: Stadskrant, 1 april 2009

Stichting Trix Scheveningen HavenHofstad wordt officieel Popstad
Den Haag krijgt nieuwe top-attractie 

De Nederlandse popmuziek krijgt eindelijk de erkenning die zij verdient: de gemeente Den Haag heeft besloten om hét Nationale Popmuseum te vestigen binnen haar stadsgrenzen. Op de Dr. Lelykade in de haven van Scheveningen verrijst een nieuw multimediaal museum dat 20.000 vierkante meter popgeschiedenis zal tonen. 
In één klap staat Den Haag hiermee op de wereldkaart van de popmuziek. Het hedendaagse museum zal de naam 'POPEXPERIENCE' krijgen. 

Het college van B&W koos uit vier projecten het ontwerp van Queeste architecten voor de realisatie van het Nationaal Popmuseum. De stichting Nationaal Popmuseum (met coryfeeën als Sjaak Bral en Erik de Zwart) heeft voor de ontwikkeling van deze nieuwe attractie de Zoetermeerse projectontwikkelaar Volker Wessels Vastgoed aangetrokken. 
De 'POPEXPERIENCE' wordt een van de grootste en modernste attracties ter wereld op het gebied van popmuziek. Met interactieve tentoonstellingen, een Rock & Art hotel, zalen voor concerten en congressen, restaurants, een HardRock café en muziekshops. 
Als basis voor het museum dient de collectie van de stichting Rock & Art uit Hoek van Holland, waar de  afgelopen tien jaar meer dan 50.000 unieke objecten uit de vaderlandse popmuziek zijn gearchiveerd. Met haar keuze heeft de gemeente Den Haag kleur bekend als ëBeatstad nummer 1í; de wereldstad aan zee is de afgelopen 50 jaar de bakermat geweest van de bekendste Nederlandse popgroepen zoals Shocking Blue, Golden Earring, Anouk, Kane en Di-Rect. 


Bron: website Volker Wessels Vastgoed, 11 maart 2009


Kijk voor de plannen van havengebonden ondernemers voor de invulling van hetzelfde gebied als de locatie voor POPEXPERIENCE op:
Scheveningese Courant

Kijk naar een filmpje op YouTube naar de reders Gebroeders Vrolijk Scheveningen 1925

Behoud Zuiderstrand
Cruise Port The Hague Scheveningen

Norder: Cruiseterminal is nu definitief van de baan

'Jammer dat partijen kiezen voor korte termijn belang'

DEN HAAG
De aanleg van een cruisteterminal In Scheveningen gaat definitief niet door. Wethouder Marnix Norder (PvdA, bouwen en wonen) trekt de onderzoeken naar de gevolgen van een vierde haven in.

MAARTEN 8RAKEMA

Die studies hebben geen zin meer, nu een meerderheid in de Haagse gemeenteraad niets meer ziet in de terminal en woningbouw op een nieuw aan te leggen stuk grond voor de kust. Afgelopen disndag werd duidelijk dat ook de VVD zich tegen het enorme bouwproject keert. Tijdens de ledenvergadering stemden de liberalen massaal voor behoud van het Zuiderstrand. CDA, SP, GroenLinks, D66 en HSP hadden al eerder hun positie duidelijk gemaakt.

Het consortium van cruisespecialist Züblin Grenada, woningbouwcorporatie Vestia en ontwikkelaar AM dat de plannen voor determinal indiende beraadt zich nu up de toekomst, zegt Aalt Maaswinkel namens Vestia. Het gezelschap wil nog wel met Norder overleggen. Maaswinkel: "Maar ik denk dat we nu een pas op de plaats gaan maken."
Norder is teleurgesteld. Niet omdat hij graag wilde dat die aanlegplaats voor cruiseschepen er kwam - want hij had nog geen oordeel - maar wel omdat nu nooit op basis van argumenten een weloverwogen besluit kan worden genomen.

Hij constateert dat het argument dat het Zuiderstrand niet bebouwd mag worden, doorslaggevend is geweest "Het is echt zonde dat in de discussie het belang van bijvoorbeeld de economie, de werkgelegenheid, de dynamiek van Den Haag en het toerisme ondergesneeuwd zijn geraakt. Veel partijen zijn bij een kortetermijnafweging het strategische belang van de langere termijn kwijt geraakt"

De wethouder wijst erop dat werkgeversorganisaties als MKB Nederland en VNO NCW voor een terminal waren, evenals de Kamer vain Koophandel en de Scheveningse ondernemers. Ook zal nooit duidelijk worden wat de bevolking van Den Haag in z'n geheel vindt.

Hoewel de terminal er nu niet komt is er nog wel een waarschuwing. Mede vanwege de stijging van de zeespiegel moet er vroeg of laat iets gebeuren. De zwakke schakels als Kijkduin worden snel aangepakt, maar het Hoogheemraadschap van Delfland heeft al aangekondigd dat er ook een plan moet komen voor het gebied rond de haven. Norder: "Den Haag kan zich niet permitteren om het denken over de toekomst van de kust stil te zetten."

Het Zuiderstrand kan voorlopig zijn huidige karakter blijven houden. De aanleg van een vierde haven, inclusief een cruiseterminal en woningbouw, wordt afgeblazen.

Actiecomité blij met het goede nieuws
Het comité Behoud Zuid er strand was een van de belangrijkste tegenstanders van de bouw van een terminal in zee. Vooral omdat die voor een groot deel zou moeten worden betaald door de bouw van 750 tot 1500 woningen op een nieuw aan te winnen stuk grond in zee. Jaap Spaans van dat comité noemt het besluit om nu de studies te staken 'heel goed nieuws'. Afgelopen maanden sloten zich steeds meer buurt-, wijk-, natuur- en milieuorganisaties bij het comité aan. Dat massale en eensgezinde verzet was, meent Spaans, een van de belangrijkste redenen voor het succes. Daarnaast maakte Behoud Zuiderstrand ook gebruik van internet. Er werd een heldere website opgezet Voor- en tegenstanders kregen geregeld mailtjes met het laatste nieuws of de standpunten van het comité. Op hoogtijdagen, bijvoorbeeld net na het uitdelen van folders, trok de website soms duizend bezoekers per dag "Dat medium en de saamhorigheid van het verzet, zijn wel de belangrijkste factoren," analyseert Spaans achteraf. Daarnaast waren hij en andere vertegenwoordigers van het comité bij zo ongeveer iedere bijeenkomst over de toekomst van Scheveningen aanwezig om hun mening duideliikte maken. "Dat werpt dus allemaal zijn vruchten af."

Cruiseterminal verdient referendum

Met het afblazen van de achttien onderzoeken naar de effecten en gevolgen van de aanleg van een vierde haven '.'oor de kust van Sche- veningen, is er een einde gekomen aan de plannen van een consortium die de bevolking in de wijken langs de kust de laatste tijd stevig In hun greep hielden- Het verzet tegen de bouw van onder meer woningen bij het Zuiderstrand en de aanleg van een cruiseterminal groeide vooral na de zomer enorm. De keuze van de VVD om zich tegen deze plannen te keren, is begrijpelijk. De liberalen hebben op het zand een grote achter- ban, Bi| de Europese verkiezingen deden de PW van Geert Wilders en D66 het juist hier goed. Die laatste partij was toen al verklaard tegen- stander van 'bouwen op het Zuider- strand'. De tegenstanders wilden de aanleg van de terminal inzet maken van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. Maar met het intrek- ken van de onderzoeken, is er hele- maal niets meer te kiezen Dat valt te betreuren. Tenzij de PvdA alsnog het standpunt inneemt voor een vierde havern te zijn, kan de Hagenaar zich nooit uitspreken over het plan. Dat levert een onbevredigend gevoel op, Nu ontbreekt de kennis voor een zuivere afweging. We zullen nooit weten of de vierde haven gunstig was geweest voor bijvoorbeeld economie en wonen. En dat de milieuschade misschien wel meeviel. Beter was het geweest als alle partijen de onderzoeken hadden afgewacht voor een definitieve stellingname en de Hagenaar had-den beloofd dat deze via een bindend referendum het laatste woord zou hebben.


U kunt de tekst ook downloaden als cruiseterminal.pdf

Dit is het download-overzicht van informatie over gemeentelijke plannen met Scheveningen - Haven.Scheveningen - Haven, Parel aan Zee
Havenkwartier Noord
Voorstudie discussienota, Scheveningen - Kust, december 2008

Planningmasterplan.pdf
Nota van Uitgangspunten Planontwikkeling Scheveningen Havens
Scheveningen-Haven Parel aan de Zee, juni2007.pdf