Startpagina
Stuur een prentbriefkaart
Scheveningen na 1813
Scheveningen Bad na 1945
 
Masterplan Scheveningen Kust
Denkrichting B&W
Gevelverbeterplannen
Reacties op PlanMer en Concept Masterplan Scheveningen Kust
Masterplan aangenomen
 
Atlantikwall Museum
Spectaculaire Architectuur
Downgraden Scheveningen Bad
Bezoekersonderzoek
Programma Samenspraak
Vragen aan de Gemeente
Verwervingsstrategieën
Wetten en regels
Onrechtmatige overheidsdaad
Geruchten
Uitgaan en overlast
Reacties van bewoners
 
De grote 4 in Scheveningen
600 Hotelkamers
3 Theaters
Het Palace Plein
Aquadome
Wintertuin
Fietsvoetveerpont
Alternatief voor Slopen
De Pier
 
Lijnen Pleinen Sferen
Haagse Slopers
Wethouder Norder
De Jerde Slopersplannen
Plannen Scheveningen - Kust
Plannen Scheveningen - Bad
Visie Scheveningen - Bad 2020
Plan Scheveningen - Bad 2020
Plannen Scheveningen - Dorp
Plannen Scheveningen - Haven
Plannen Boulevard
Plannen Strand
Verkeersplannen
GSBO
Haagse Economie
Leisure Nota
Marketing
Tijdbesteding 2020
 
Links
Over de Website
Contact
   

Plannen van de Gemeente Den Haag voor Scheveningen - Bad

In de Raadsvergadering van donderdag 4 februari 2010 zal de herziene versie van de Toekomstvisie Horeca 2010-2015, Den Haag, Culinare Stad op de agenda staan. Bespreekpunten in de raad zullen zijn: (openingstijden) terrassen, feestzalen, handhaving, flankerend beleid, inspraak, draagvlak, samenspraak, avenue culinaire en de evaluatieperiode.

B&W presenteren hun Toekomstvisie Horeca 2010-2015
Citaat uit de tekst van het raadsvoorstel voor de openbare vergadering van de Commissie Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale Zaken (SWEI) van woensdag 13 januari 2010:

"In 2000 is het huidige horecabeleid vastgesteld, uitgangspunt is concentratie en versterking in de uitgaanskernen Plein, Spui, Grote Markt, Scheveningen Bad en Buitenhof. Dit beleid is succesvol geweest, er is stevig geïnvesteerd door de markt. Sinds 2000 is er veel gebeurd, het Haagse horeca-aanbod heeft een grote sprong voorwaarts gemaakt. De Grote Markt, het Plein en Buitenhof zijn aantrekkelijke horecapleinen geworden met elk een eigen publiek. In Scheveningen-Haven is een nieuwe horecaconcentratie ontstaan met tal van vernieuwende en meer high class horecagelegenheden. Ook in Scheveningen-Bad heeft de horeca tal van impulsen gehad, zowel aan de boulevard als op het strandd."

Bronnen:

Dit is het download-overzicht van informatie over gemeentelijke plannen met Scheveningen Bad.

Kijk naar een filmpje op YouTube naar een filmpje over het Scheveningen van toen en nu.

Reacties Bewoners- en Wijkvereniging Noordelijk Scheveningen BNS
Brief van Gezamenlijke Scheveningse Bewonersorganisaries aan wethouder Norder 16 december 2008
Samenvattend Verslag overleg Bewoners- en Wijkvereniging Noordelijk Scheveningen 12 november 2008

Gemeentelijke Plannen
Nieuwe Hoogbouw in Scheveningen Bad
Agenda voor Haagse Verdichting, Concept mei 2009
Scheveningen Bad Site Utilization Study van The Jerde Partnership, 14 september 2008
Brochure discussienota t.b.v. Samenspraak
Discussienota Masterplan Scheveningen - Kust
Badplaats terug naar nummer 1, Maarten Braakema, AD 12 december 2008
Persbericht over Discussienota Scheveningen - Kust van burgemeester en wethouders voor samenspraak Scheveningen 11 december 2008
Nieuwe kansen Scheveningen - Bad
Maatschappelijke kosten-baten analyse boulevard Scheveningen, december 2007