Startpagina
Stuur een prentbriefkaart
Scheveningen na 1813
Scheveningen Bad na 1945
 
Masterplan Scheveningen Kust
Denkrichting B&W
Gevelverbeterplannen
Reacties op PlanMer en Concept Masterplan Scheveningen Kust
Masterplan aangenomen
 
Atlantikwall Museum
Spectaculaire Architectuur
Downgraden Scheveningen Bad
Bezoekersonderzoek
Programma Samenspraak
Vragen aan de Gemeente
Verwervingsstrategieën
Wetten en regels
Onrechtmatige overheidsdaad
Geruchten
Uitgaan en overlast
Reacties van bewoners
 
De grote 4 in Scheveningen
600 Hotelkamers
3 Theaters
Het Palace Plein
Aquadome
Wintertuin
Fietsvoetveerpont
Alternatief voor Slopen
De Pier
 
Lijnen Pleinen Sferen
Haagse Slopers
Wethouder Norder
De Jerde Slopersplannen
Plannen Scheveningen - Kust
Plannen Scheveningen - Bad
Visie Scheveningen - Bad 2020
Plan Scheveningen - Bad 2020
Plannen Scheveningen - Dorp
Plannen Scheveningen - Haven
Plannen Boulevard
Plannen Strand
Verkeersplannen
GSBO
Haagse Economie
Leisure Nota
Marketing
Tijdbesteding 2020
 
Links
Over de Website
Contact
    De geschiedenis van het uitgangspunt
LIJNEN - PLEINEN - SFEREN


In de Discussienota Masterplan Scheveningen - kust is een hele pagina uitgetrokken om het uitgangspunt LIJNEN - PLEINEN - SFEREN uit te leggen.
Dat concept is nog niet zo oud.

Tekst raadsvoorstel Regnr. DSO/2007.3600
Nota van Uitgangspunten Masterplan Scheveningen Kust, 11 december 2007

c. ruimtelijke opbouw
In de nota van uitgangspunten wordt het principe van de "lijnen pleinen sferen" geïntroduceerd. Het college ziet dit als een krachtig model om de gewenste ontwikkeling van Scheveningen in samenhang met stad en regio vorm te geven, waarbij ook meer samenhang tussen de verschillende delen van Scheveningen wordt gebracht. Hierdoor ontstaat een sterker geheel. Het betekent o.a. dat de verschillende deelgebieden in Scheveningen als beëindiging van hun hoofdontsluitingsroute een eigen centraal verdeel- en ontmoetingsruimte/plein krijgen waarbij het geheel op herkenbare wijze aansluit bij de sfeer die bij het betreffende gebied hoort: het robuuste van het havengebied, het kleinschalige historische van Dorp en het feestelijke op strand en vermaak met allure gerichte van Bad.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG OP DINSDAG 11 DECEMBER 2007

Laatste stand van zaken Scheveningen
a Nota van weth. BW over Uitgangspunten Masterplan
Scheveningen Kust

Geheim o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet j o art. 10 lid 2 sub b WOB
DSO/2007.3599 Conform
b Raadsvoorstel over Nota van Uitgangspunten Masterplan
Scheveningen Kust

DSO/2007.3600
RIS 151112 Conform
c Nota van weth. BW met toelichting op raadsvoorstel NvU
Scheveningen-Havens
Geheim o.g.v. art. 55 lid 1 Gem.wet j o art. 10 lid 2 sub b WOB
DSO/2007.3587 Conform
d Raadsvoorstel over Nota van Uitgangspunten Planontwikkeling
Scheveningen-Havens
DSO/2007.3484
RIS 151113 Conform
e Nota van weth. BW over Rapportage consultatie Masterplan
Scheveningen-Kust

DSO/2007.4146 Conform

Het Masterplan Scheveningen - Kuststrook. Ontwikkelings- en toetsingkader 2001 - 2010, september 2001
In dit masterplan staat op blz. 69
Op langere termijn is het echter mogelijk om vanuit de gemeente voorzichtig
aan te sturen op vervanging van een aantal 'stenen des aanstoots'.In dit verband zijn onder andere de twee appartementengebouwen voor het Kurhaus aan het Gevers Deynootplein genoemd.

Structuurvisie Den Haag 2020, Wereldstad aan Zee Scheveningen, 1 maart 2006
In deze structuurvisie staat op blz. 24
.... De kust en de Haagse binnenstad zijn nog altijd grote publiekstrekkers. Scheveningen als een levendige 'vierseizoenenbadplaats' en Kijkduin als rustig 'beach resort'....
Op blz. 27 staat:
.... De kust is het meest geliefde uitstapje voor de regio. Scheveningen-Bad verwelkomt meer bezoekers dan ooit: in de zomer, maar ook daarbuiten door activiteiten in elk seizoen...

Hoewel het blijkbaar goed gaat in Scheveningen-Bad worden de sloopplannen al aangekondigd, ofwel het aansturen is begonnen.
Op blz. 53 staat:
In Scheveningen-Bad wordt door middel van een integrale gebiedsaanpak stevig geïnvesteerd in de steden- bouwkundige samenhang en grotere kwaliteit van de openbare ruimte en bebouwing.Vooral de beleving en toegankelijkheid van het strand en de zee vanuit de gebieden direct achter de eerste rij van bebouwing moet worden verbeterd.
De Gevers Deynootweg wordt de ruimtelijke drager van een herstructurerings- opgave,waarbij een luxe winkelstraat met cafés, nacht- clubs en bars, het internationale karakter van Scheveningen-Bad zullen versterken. Eerste stap van de herontwikkeling van Scheveningen-Bad zal een herprogrammering van de Pier en het Palacegebied naar kwalitatief hoogwaardige segmenten moeten zijn.
De Pier biedt kansen voor een bijzonder hotel of bijzondere attractie, bijvoorbeeld een muziektempel voor jongeren of een bijzondere uitgaansgelegenheid voor een breed muziekaanbod. Intensivering van de bad- plaats met woningen tot bij het Zwarte Pad versterkt de gewenste sfeer in Scheveningen-Bad......

31 augustus 2006 wordt het plein voor het Kurhaus middels een enquete van NOVA uitgeroepen tot lelijkste plek van Nederland.
Dat komt de gemeente goed uit.

De
Nota Uitgangspunten Scheveningen - Kust is op dinsdag 11 december 2007 door Burgemeester & Wethouders van Den Haag vastgesteld.
In deze nota wordt het principe van de LIJNEN - PLEINEN -SFEREN geïntroduceerd.
Deze Nota van Uitgangspunten Scheveningen - Kust wordt op 14 februari 2008 aangenomen en dus goedgekeurd door de gemeenteraad van Den Haag. Het CDA dient tijdens deze vergadering een motie in met het verzoek aan B&W de mogelijkheid de sloop van de bebouwing rond het Kurhausplein te onderzoeken.

Met de aanvaarding en goedkeuring van het uitgangspunt LIJNEN - PLEINEN - SFEREN hebben de gemeenteraad en B&W van Den Haag het slopen goedgekeurd. Zonder slopen is het niet mogelijk het principe van Lijnen - PLEINEN - SFEREN te realiseren.
Over het plan Jerde zijn inderdaad nog geen besluiten genomen. Dat wordt ook steeds door wethouder Norder gezegd. Maar, dat impliciet al besloten is om te slopen in Scheveningen Bad laat hij weg.
Het plan Jerde is een afleidingmanoeuvre om de aandacht van het sloopbesluit van het gemeentebestuur af te leiden en de bewoners van Scheveningen Bad geen kans te geven plannen te maken zonder de noodzaak om te slopen.
De gemeente zal altijd terugvallen op het reeds genoemen besluit over de uitgangspunt LIJNEN - PLEINEN - SFEREN.
De gemeente Den Haag wilde al in 2001 aansturen op het slopen van 'stenen des aanstoots' in Scheveningen. En dat zijn duidelijk niet alleen de gebouwen rond het Gevers Deynootplein.
Een openlijke, rechtvaardige, eerlijke en gelijkwaardige samenspraak is alleen mogelijk als het uitgangspunt van LIJNEN - PLEINEN - SFEREN van tafel gaat en wordt teruggetrokken.

Om het in 2001 geplande gemeentelijk aansturen op sloop te rechtvaardigen heeft de gemeente Den Haag het LIJNEN - PLEINEN - SFEREN concept bedacht.

De bewoners mogen over alles meepraten, maar gesloopt gaat er worden. De vraag is alleen hoeveel?
Verzet u tegen de sloop in Scheveningen Bad.


Belangrijke bronnen voor de uitgangspunten:
Achtergronddocument behorend bij Nota Uitgangspunten Scheveningen - kust
Rapportage Consultatie over Nota uitgangspunten Scheveningen - kust