Startpagina
Stuur een prentbriefkaart
Scheveningen na 1813
Scheveningen Bad na 1945
 
Masterplan Scheveningen Kust
Denkrichting B&W
Gevelverbeterplannen
Reacties op PlanMer en Concept Masterplan Scheveningen Kust
Masterplan aangenomen
 
Atlantikwall Museum
Spectaculaire Architectuur
Downgraden Scheveningen Bad
Bezoekersonderzoek
Programma Samenspraak
Vragen aan de Gemeente
Verwervingsstrategieën
Wetten en regels
Onrechtmatige overheidsdaad
Geruchten
Uitgaan en overlast
Reacties van bewoners
 
De grote 4 in Scheveningen
600 Hotelkamers
3 Theaters
Het Palace Plein
Aquadome
Wintertuin
Fietsvoetveerpont
Alternatief voor Slopen
De Pier
 
Lijnen Pleinen Sferen
Haagse Slopers
Wethouder Norder
De Jerde Slopersplannen
Plannen Scheveningen - Kust
Plannen Scheveningen - Bad
Visie Scheveningen - Bad 2020
Plan Scheveningen - Bad 2020
Plannen Scheveningen - Dorp
Plannen Scheveningen - Haven
Plannen Boulevard
Plannen Strand
Verkeersplannen
GSBO
Haagse Economie
Leisure Nota
Marketing
Tijdbesteding 2020
 
Links
Over de Website
Contact
    Haagse Economie

Voor de beoordeling van de plannen voor de Scheveningen - Kust en vooral in verband met de sloopplannen voor Scheveningen - Bad is het van belang de economische uitgangspunten van de gemeente Den Haag te kunnen controleren.

Op de website van de gemeente Den Haag zijn in de categorie
Feiten en Cijfers onder: Den Haag en cijfers - , geen gegevens te vinden over de economische ontwikkelingen in Scheveningen - Bad

In het openbare deel van de website
Haaglanden in Cijfers zijn geen gegevens te vinden over de economische teruggang in Scheveningen - Bad

In het rapporten: Staat van de Haagse Economie 2006 en 2007 wordt Scheveningen - Bad genoemd, maar cijfers over de economische ontwikkelingen van Scheveningen - Bad zijn in deze rapporten niet te vinden.

..... In paragraaf 1.4 is aangegeven dat de vrijetijdseconomie één van de speerpunten van beleid is voor de komende jaren. Dit behelst meer dan alleen het toerisme. In deze paragraaf bleek al dat de werkgelegenheid in deze sector een dalende trend laat zien sinds 2002. Hierbij moet wel verband worden gelegd met de algemene economische situatie van het moment. Wanneer de economie een daling laat zien, geldt dat zeker ook voor de vrijetijdseconomie die volgend is. Om de doelstelling toch te halen zijn nieuwe impulsen nodig voor deze sector en moet ook gewerkt worden aan de toeristische trekpleisters. Dit gebeurt op verschillende manieren. Zo wordt er gewerkt aan de ontwikkeling en revitalisatie van de kuststrook rond Scheveningen-Haven, Scheveningen-Bad en Scheveningen-Dorp. Daarnaast zijn andere zaken aan de orde zoals de schaalvergroting en de outshake van familiebedrijfjes. Dit zijn aspecten die de kwaliteit en de kwantiteit van het toeristisch aanbod en het aanbod in de vrijetijdseconomie beïnvloeden. Kwalitatief gezien zijn vooral de horeca en de detailhandel de laatste tijd sterk verbeterd.....

Staat van de Haagse Economie

Jaarrekening 2008 van de gemeente Den Haag
Samenvatting Jaarverslag 2008 gemeente Den Haag
Jaarrekening 2007 van de gemeente Den Haag
Samenvatting Staat van de Haagse Economie 2007
Staat van de Haagse Economie 2007
Staat van de Haagse Economie 2006
Staat van de Haagse Economie 2005

Kerncijfers Den Haag
Ook in de Kerncijfers Den Haag zijn geen cijfers te vinden over bezoekersaantallen naar Scheveningen-Bad en de eventuele teruggang van de economische ontwikkelingen ervan.
U kunt wel informatie vinden over de bevolkingsontwikkeling in Den Haag, bedrijvigheid, economie, arbeidsmarkt, woningmarkt en volkshuisvesting, onderwijs, sport, cultuur, gezondheid en zorg, welzijn, verkeer, veiligheid en bestuur.
Kerncijfers Den Haag 2008.pdf
Kerncijfers Den Haag 2007.pdf
Kerncijfers Den Haag 2006.pdf

Overige bronnen
Niet Werkende werkzoekenden. Cijfers over de stand van zaken per 1-1-2008
De Haagse Arbeidsmarkt. Werkgelegenheidscijfers per 1-1-2007
Armoedemonitor Den Haag 2008
Bevolkingsprognose 2008 - 2025
Bevolkingsprognose 2006 - 2022
Marketingplan Den Haag 2007
Impuls Haagse Economie
Bezoekersonderzoek Binnenstad Den Haag 2005
Groei Bezoekersaantallen Den Haag
Binnenstad Den Haag in cijfers
Bezoekersonderzoek Den Haag