Startpagina website
Boeken over Scheveningen
 
Romans, Thrillers & Verhalen
Het Brakke Water
Deel 1 - Voorspoed
Deel 2 - Verraad
Wie de zee liefheeft ...
Opgaand getij
Zoutwaterliefde
De bruid van Scheveningen
Skriebeltje
Wij vissen niet op zondag
Martijntje
Mijn Koninginnetje
Vreemdeling in Scheveningen
Bloed in de branding
Op Scheveningen
 
Geschiedenisboeken
Geschiedenis van Scheveningen
Wederopbouwplannen 1945
Vaar Wel Scheveningen !
Gastenteboek
Kurhaus, baken van Scheveningen
Scheveningen tussen twee wereldoorlogen
Vis en Vertier in Scheveningen
Theater aan de kust
Oude voorvallen opnieuw bekeken
De storm van 1894
125 jaar Kurhaus
   


Geschiedenis van Scheveningen

'De Heer J.C. Vermaas, die op 8 april 1922 te Scheveningen is overleden, was van 1871 af aldaar woonachtig geweest en had als onderwijzer vele tientallen jaren meegewerkt aan de ontwikkeling van de Scheveningsche jeugd.
In zijn vrije uren echter en ook na zijn pensioneering verdiepte hij zich met grooten ijver en echte liefde in de geschiedenis van Scheveningen. Alle bereikbare archiefstukken en afbeeldingen, tal van oude particuliere papieren, zoowel in openbare verzamelingen als bij oude Scheveningsche families berustend, wist hij te vinden en te bestudeeren met als ideaal en doel voor oogen het schrijven van een uitvoerige geschiedenis van Scheveningen.
()
Zoo is de druk van dit werk niet zonder veel arbeids en met veler steun tot stand gekomen. Het is te wenschen, dat zeer velen er met genoegen kennis van zullen nemen en dat het boek vooral te Scheveningen in veler handen zal komen, in het visschersdorp, waaraan Vermaas zijn hart had verpand en voor welks roem hij zich zooveel werken en zoeken heeft getroost.

- P. Hoogenraad & W. Moll

februari 1926

Geschiedenis van Scheveningen
Van: J.C. Vermaas
1000 pagina's
Formaat: 24,5 x 17,5 cm
Uitgever: J.J. Couvreur - Den Haag

Mogelijk verkrijgbaar in antiquariaten of via internet.